Share

Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Wiktor Pawlik otrzymał oficjalne Podziękowania z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Marka Nowakowskiego w związku z jego powołaniem w dniu 4 lutego 2023 r. przez Komendanta Głównego Policji na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Pozostałe posty

  • Konferencja pt. „Dziedzictwo biznesowe: najlepsze praktyki dla firm rodzinnych”.

  • Drugi dzień posiedzenia Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach ( 30 listopada 2023r)

  • Posiedzenie Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach ( 29 listopada 2023r)