Categories: Aktualności
Share

W dniu 20 kwietnia 2023 r w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny w Gliwicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Uchwałą nr NWZC/4/2023 przyjęło zmiany w treści Statutu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. W trakcie posiedzenia zatwierdzono na mocy Uchwały nr NWZC/5/2023,  zmiany w zasadach opłat za usługi statutowe w Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2023.

Wraz ze Statutem zatwierdzono:

1. Regulamin Rady Izby

2. Regulamin Komisji Rewizyjnej

3. Regulamin Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

4. Regulamin Komisji Uchwał i Wniosków

5. Regulamin Wyboru Prezydenta Izby, Prezesa Izby/Dyrektora Generalnego, Członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej

6. Regulamin Oddziału Terenowego

7. Regulamin Prezydium

8. Regulamin Walnego Zgromadzenia

Pozostałe posty

  • Śniadanie Biznesowe RIPH (7 grudnia 2023r) – Prezentacje

  • Konferencja pt. „Dziedzictwo biznesowe: najlepsze praktyki dla firm rodzinnych”.

  • Drugi dzień posiedzenia Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach ( 30 listopada 2023r)