Share

Na śniadaniu biznesowym, które odbyło się w dniu 1 czerwca jednym z Prelegentów była Pani Anna Jackowicz Architekt z Biura Rafał Drobczyk Sp z o.o. Firma jest jednym z członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Poniżej przedstawiam Prezentację .

„Przemysł gotowy na zmiany: Elastyczność, ekologia i efektywność energetyczna – kluczowe wyzwania dla obiektów przemysłowych

Prezentacja

Pozostałe posty

  • Śniadanie Biznesowe RIPH (7 grudnia 2023r) – Prezentacje

  • Konferencja pt. „Dziedzictwo biznesowe: najlepsze praktyki dla firm rodzinnych”.

  • Drugi dzień posiedzenia Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach ( 30 listopada 2023r)