Share

Szanowni Państwo,

 Przypominamy, iż 15 czerwca widzimy się na naszej wspólnej konferencji naukowej pt.: „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Dlaczego organizacje muszą raportować swoją społeczną odpowiedzialność i zrównoważony rozwój.”

 Tytuł: III edycja konferencji pt.: „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Dlaczego organizacje muszą raportować swoją społeczną odpowiedzialność i zrównoważony rozwój.”

Data: 15.06, godz.: 10:00 – 13:00

 Miejsce: Willa Goldsteinów w Katowicach

 Adam Sztukowski

Dyrektor Biura Zarządu

Koordynator Konferencji z ramienia PTE w Katowicach

Tel. +48 601 58 59 75

https://www.linkedin.com/company/ptekatowice/?viewAsMember=true

https://www.linkedin.com/in/adam-sztukowski-7a396361/

https://www.facebook.com/pte.pteoddzialkatowice.5/

https://www.instagram.com/pte.katowice/

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice ul. Koszarowa 6, lok. 167 i 167 a http://www.ptekatowice.pl/

40-068 Katowice

Telefon: 32 259-88-78

Tel./fax: 32 258-54-82

E-mail: katowice@pte.pl

Pozostałe posty

  • Konferencja pt. „Dziedzictwo biznesowe: najlepsze praktyki dla firm rodzinnych”.

  • Drugi dzień posiedzenia Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach ( 30 listopada 2023r)

  • Posiedzenie Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach ( 29 listopada 2023r)