Categories: Aktualności
Share

21 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Wybrane zostały nowe władze naszej Izby.

Zgromadzenie odbyło w siedzibie firmy EMT-Systems w Gliwicach. Na zgromadzeniu obecni byli przedstawiciele firm członkowskich RIPH. Tegoroczne Zgromadzenie było Zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym.  Dotychczasowy Prezes RIPH Wiktor Pawlik, który związany jest z Izbą od początku powstania jej oddziału w Gliwicach, został wybrany na nowe stanowisko Prezydenta Izby, natomiast dotychczasowa Dyrektor Izby  Pani Agnieszka Szymczyk została nowym Prezesem Izby/ Dyrektorem Generalnym.  Podczas Walnego Zgromadzenia wybrani również zostali członkowie Rady RIPH oraz Komisji Rewizyjnej, dwóch ważnych organów Izby.

Członkowie Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach: Marek Bar, Magdalena Budny, Jerzy Cieślar, Tomasz Golis, Grzegorz Hałupka, Marcin Jadczyk, Barbara Juszczyk, Radosław Kirsz, Jacek Kotra, Jacek Krzyżanowski, Rafał Lechowski, Waldemar Macyszyn, Grzegorz Nowak, Joanna Pauly, Wiktor Pawlik, Bogdan Polak, Artur Pollak, Joanna Strzelczyk- Łucka, Agnieszka Szymczyk, Marek Śliboda, Grzegorz Wszołek, Adam Zieliński, Paweł Żychiewicz. Członkowie Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach: Janusz Antonik, Marek Kała.

Pierwsze Zgromadzenie nowo powołanej Rady RIPH, odbyło się w dniu 27 czerwca w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Zgromadzenie Rady RIPH wybierało Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz powołało nowych członków Prezydium RIPH.

Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach: Prof. dr hab.inż. Adam Zieliński

Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach: Grzegorz Hałupka

Członkowie Prezydium Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach: Wiktor Pawlik, Agnieszka Szymczyk, Grzegorz Nowak, Jerzy Cieślar, Adam Zieliński, Jacek Krzyżanowski, Tomasz Golis, Joanna Pauly

Pozostałe posty

  • Konferencja pt. „Dziedzictwo biznesowe: najlepsze praktyki dla firm rodzinnych”.

  • Drugi dzień posiedzenia Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach ( 30 listopada 2023r)

  • Posiedzenie Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach ( 29 listopada 2023r)