Share

W dniu 30 listopada 2023r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyło się drugie posiedzenie Sądu Arbitrażowego przy Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

W kolejności porządku obrad list powitalny od Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego odczytał Sekretarz Województwa Krzysztof Dzierwa. Otwarcie posiedzenie przez: Prezydenta Izby Wiktora Pawlika, Prezesa Sądu Arbitrażowego dr Artura Olesia oraz Przewodniczącego Rady RIPH / Dyrektora Górnośląskiego Instytutu Technologicznego Prof. dr hab. inż. Adama Zielińskiego. Referat „Wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem arbitrów sądów polubownych” wygłosiła Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic. Przemówienie Prezes RIPH / Vice Prezes Sądu Arbitrażowego Agnieszki Szymczyk. Referat „Rola arbitrażu w życiu gospodarczym” wygłosił Prezes Sądu arbitrażowego dr Artur Oleś. Następnie wręczono nominacje na stanowiska arbitrów Sądu Arbitrażowego. Gośćmi specjalnymi posiedzenia byli Prof. Joanna Łucka-Strzelczyk, Prorektor ds. kształcenia Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Michał Gawroński Przewodniczący Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich. Wszystkim uczestnikom posiedzenia serdecznie dziękujemy za obecność i aktywny udział.

Zamieszczamy fotorelację Europerspektywy z drugiego dnia posiedzenia Sądu Arbitrażowego przy Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

 

Pozostałe posty

  • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oferuje sprzedaż następujących używanych urządzeń, oprogramowania i akcesoriów: 

  • Silesia Chamber of Commerce Sp. z o.o. – Zaproszenie do programu AFRYKA DLA FIRM POLSKICH

  • I Gliwicki Charytatywny Bal Karnawałowy