Firma pomaga klientom osiągać zakładane cele marketingowe, komunikacyjne i wizerunkowe, umiejętnie korzystając z najnowszych mediów oraz metod i technik: projektowych, badawczych i szkoleniowych. Firma oferuje opracowanie procedur postępowania z reklamacjami według normy ISO 10002, analizę i poprawę korespondencji z klientami, opracowanie wzorów listów do klientów, odpowiedzi na skargi klientów, korespondencję elektroniczną, badania i ocenę satysfakcji klienta.