Działalność ukierunkowana na organizację i koordynację szkoleń językowych oraz prowadzenie biura tłumaczeń.