Czym się zajmujemy?

Skrócona historia

1990

Powołanie Gliwickiej Izby Przemysłowo-Handlowej

1995

Powołanie Regionalnej Izby Przemysłowo–Handlowej w Gliwicach

1996

Powołanie Zabrzańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z siedzibą w Zabrzu (oddział)

1999

Powołanie Bieruńsko-Lędzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (oddział)

2000

Powołanie Izby Przemysłowo-Handlowej Powiatu Mikołowskiego (oddział)

Prezydent RP Andrzej Duda, objął honorowym patronatem uroczystości Jubileuszowe 25-lecia RIPH w Gliwicach.

Nasi Partnerzy