Sąd Arbitrażowy

Sąd Arbitrażowy to doskonała alternatywa dla kosztownego i czasochłonnego sądownictwa powszechnego. Gwarantuje nie tylko niskie koszty, ale również odformalizowanie postępowania i wysoki poziom specjalizacji arbitrów.

Korzystanie z alternatywnych i polubownych dróg rozwiązywania sporów z roku na rok staje się bardziej powszechne wśród polskich przedsiębiorców, którzy cenią sobie przede wszystkim szybkość działania wymiaru sprawiedliwości, zdecydowaną obniżkę kosztów działalności gospodarczej oraz fachowość arbitrów, wykonalność wyroków tak jak w wypadku sadów powszechnych, poufność postępowania.

  1. Wyrok Sądu Arbitrażowego jest ostateczny i ma moc prawną, równą z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą przed takim sądem zawartą.
  2. Warunkiem wniesienia sprawy do Sądu Arbitrażowego jest umowa stron, zawierająca zapis na Sąd Arbitrażowy:
    Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy, strony podają rozpatrzeniu przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach”.
  3. Prezesem Sądu Arbitrażowego jest dr Artur Oleś.

dr Artur Oleś

Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Executive MBA na Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Absolwent Akademii Przywództwa Psychologicznego na Politechnice Warszawskiej, a także roczną Szkołę Negocjacji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacjami podatkowymi, fuzjach i przejęciach oraz w prawie karnym i karno-skarbowym. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. ordynacji podatkowej, podatkowi VAT i dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji oraz opcji na akcje. Ekspert „Gazety Prawnej”. Bogate doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu prawa i podatków wykorzystuje do skutecznego rozwiązywania problemów Klientów.

  1. Wiceprezesem Sądu Arbitrażowego jest mgr Agnieszka Szymczyk.
Mgr Agnieszka Szymczyk – Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo–Handlowej w Gliwicach, wiceprezes Sądu Arbitrażowego

Z wykształcenia i zamiłowania Prawnik. Specjalizująca się w dziedzinie prawa rodzinnego i prawa cywilnego. Posiada ogromne doświadczenie oraz pełny zakres wiedzy i warsztaty z zakresu diagnozowania potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i kompetencje biorąc udział w licznych sympozjach, szkoleniach, warsztatach. Od lat współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami na rynku lokalnym. Dąży do tego, aby tworzyć miejsce sprzyjające dobrym kontaktom między firmami oraz nawiązywaniu długofalowych relacji między nimi.

  1. Sekretarzem Sądu Arbitrażowego jest mec. Rafał Drzewiecki.

Godziny przyjęć stron

Wiceprezes Sądu Agnieszka Szymczyk przyjmuje strony we wtorki i czwartki w godzinach od 12 do 14, w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 36. (W celu umówienia spotkania, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 322319979).

Koszty Sądowe

Wynajem sali z wyposażeniem Wpis netto Wpis netto dla firm członkowskich
do 5 000 PLN 4,5% wartości przedmiotu sporu,
nie mniej niż 500 PLN
rabat 10%
od 5 000 do   10 000 PLN 6,5% wartości przedmiotu sporu,
nie mniej niż 500 PLN
rabat 10%
od 10 000 do 50 000 PLN 750 PLN
+ 3,5 % nadwyżki ponad 10 000 PLN
rabat 10%
od 50 000 do 100 000 PLN 2200 PLN
+ 2,5 % nadwyżki ponad 50 000 PLN
rabat 10%
powyżej 100 000 PLN 3400 PLN
+ 1,5 % nadwyżki ponad 100 000 PLN
rabat 10%

Na mocy uchwały nr UR/14/2023 Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach z dnia 12.10.2023r został przyjęty aktualny cennik Sądu Arbitrażowego.