Kadra Izby

Wiktor Pawlik

Prezydent Izby

Dyrektor ds. Rozwoju

mgr Agnieszka Szymczyk

Prezes Izby

Dyrektor Generalny

Izabela Supkowska

Dział Księgowości Izby

dr Magdalena Niesler

Kierownik Projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP z województwa Śląskiego”