Konkurs promocji województwa śląskiego
Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

We współczesnym świecie pojęcia „wizerunek” i „marka” są niezwykle istotne przy promocji kraju czy regionu. W 2006 roku Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach wraz z Polską Dziennikiem Zachodnim i Polskim Radiem Katowice zainicjowała powołanie honorowego wyróżnienia pod nazwą „Marka-Śląskie”, które w 2009 roku zostało wpisane w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego jako stały element promocji. Do grona współorganizatorów konkursu, dołączył Marszałek Województwa Śląskiego oraz czołowe media naszego regionu: TVP Katowice, Polskie Radio Katowice i Dziennik Zachodni.

Wyróżnienie jest symbolem jakości, solidności ludzi, firm i instytucji tu pracujących. Pokazuje zmiany dokonujące się w województwie, podkreśla to, co o Śląsku powinna wiedzieć Polska, Europa i świat.

Od 2016 r. nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

GOSPODARKA
NAUKA
KULTURA
DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU
SPORT
TURYSTYKA I REKREACJA
PRODUKT
USŁUGA
ZDROWIE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
MEDIA
OSOBOWOŚĆ ROKU

 

Członkowie Kapituła „ Marka Śląskie”
Od 01.06.2022r. do 31.12. 2026r.

1. Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego (powołany 18.04.2023), Przewodniczący Kapituły
2. Wiktor Pawlik – Wiceprzewodniczący Kapituły, Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Członkowie Kapituły stali:
1. Wiktor Pawlik – Wiceprzewodniczący Kapituły, Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
2. Piotr Karmański – Dyrektor Kreatywny Polskiego Radia Katowice
3. Tomasz Szymborski – Dyrektor – Redaktor Naczelny TVP Katowice
4. Dariusz Kołacz – Prezes Polska Press Śląsk, wydawca „Dziennika Zachodniego”

Członkowie Kapituły Kadencyjni:
5. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej
6. prof. Wiesław Banyś – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biznes- Nauka- Samorząd „Pro Silesia”
7. Eugeniusz Budniok – Kanclerz Business Centre Club
8. Prof. dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Rektor Akademii WSB
9. Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
10. prof. dr hab. Jan Klimek – Prezes Katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
11. prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Rektor Uniwersytetu Śląskiego
12. dr. Janusz Michałek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
13. ks. kan. dr hab. Andrzej Nowicki – Proboszcz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach
14. prof. dr hab. inż. Celina Maria Olszak – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego
15. prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego