Szkolenia

O szkoleniach:

RIPH w Gliwicach oferuje duży wybór specjalistycznych szkoleń bezpłatnych i płatnych zarówno dla przedsiębiorców, jak i ich pracowników. Oferta dostosowana jest do indywidualnych potrzeb oraz dynamicznie zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Izba organizuje także szkolenia na zamówienie.

Przykładowe obszary tematyczne realizowanych szkoleń:
  • prawo zamówień publicznych;
  • prawo pracy;
  • prawo podatkowe;
  • zarządzanie (różne aspekty);
  • ochrona wartości intelektualnej;
  • kontrola zarządcza;
  • źródła finansowania działalności firmy;
  • prawo zamówień publicznych;
Tabela cen szkoleń płatnych
Koszt udziału Koszt udziału dla firm członkowskich
Szkolenie 100% ceny 70-80% ceny