Rada Konsultacyjna jest organem opiniodawczym i doradczym Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Rada uczestniczy w realizacji programu współpracy Izby ze środowiskiem władz państwowych i regionalnych każdego szczebla, gospodarczym, naukowym i społecznym poprzez:

 • Wyrażanie opinii i podejmowanie inicjatyw dotyczących projektów rozwiązań odnoszących się do polityki strategii rozwoju gospodarczego.
 • Dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania programów i strategii dotyczących rozwoju gospodarczego.

Skład Rady Konsultacyjnej

 1. Jacek Bialik
 2. Andrzej Korpak
 3. prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz
 4. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
 5. Adam Neumann
 6. Wiktor Pawlik
 7. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
 8. Bogdan Traczyk
 9. dr hab. inż. Grzegorz Wszołek
 10. prof. dr hab. inż. Adam Zieliński