Zostań członkiem Izby

Dołącz do grona firm członkowskich!

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach jest jedną z większych i ważniejszych organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa z terenu Śląska.

Codzienna działalność Izby to przede wszystkim tworzenie warunków umożliwiających harmonijną działalność i rozwój skupionych w niej podmiotów gospodarczych. Promujemy członków Izby, chronimy i reprezentujemy ich interesy wobec administracji państwowej i lokalnej różnych szczebli.

Organizując szkolenia i doradztwo, pomagamy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.

Dołącz do grona firm członkowskich i korzystaj z:
  • bezpłatnych szkoleń i warsztatów
  • bezpłatnych usług doradczych z zakresu prawa podatkowego
  • bezpłatnych sal szkoleniowych w centrum miasta
  • imprez integracyjnych z innymi przedsiębiorcami
  • możliwości udziału w projektach unijnych
  • spotkań z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych
  • możliwości promocji firmy oraz jej usług i produktów
  • usług legalizacji dokumentów handlowych
  • usług sądu arbitrażowego

Firma, która chciałaby zostać członkiem RIPH w Gliwicach powinna wypełnić i dostarczyć do siedziby Izby deklarację członkowską oraz zapoznać się z dokumentami członkowskimi: statut, Usługi statutowe oraz ulotka promocyjna.

INFORMACJA DLA OBECNYCH FIRM CZŁONKOWSKICH!W przypadku zmiany danych teleadresowych (lub innych wykorzystywanych w kontaktach z Izbą) prosimy o pobranie i wypełnienie Ankiety aktualizacyjnej oraz przesłanie jej na adres sekretariat@riph.com.pl.