Kryształ Prezydenta Izby

W 2023 roku Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach wystąpiła z inicjatywą nagradzania podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych Kryształem Prezydenta Izby.

 

„Kryształ Prezydenta Izby  stanowi formę uhonorowania wybitnych osiągnięć przedsiębiorstw i instytucji oraz osób fizycznych.” (§ 1 pkt 1 Regulaminu Kryształu Prezydenta Izby). Nagroda Prezydenta Izby jest wyróżnieniem za znaczący wkład w rozwój współpracy z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach, nienaganną etykę i rzetelność, promocję postaw, działań i projektów na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowanie osób, przedsiębiorstw oraz instytucji zaangażowanych w wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę RIPH.

 

Kryształ Prezydenta Izby przyznawany jest zgodnie z Regulaminem za:

  • wzmocnienie idei budowy wspólnej współpracy;
  • promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów oraz osób;
  • zachęcanie przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych do podejmowania aktywności na rzecz Izby.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, fundacje, redakcje prasy, radia i telewizji oraz osoby fizyczne. W ciągu roku kalendarzowego Prezydent Izby przyznaje dowolną ilość Kryształów dla przedsiębiorstw i instytucji oraz osób fizycznych. Nagroda jest cykliczna i jest wręczana każdego roku, w pierwszą sobotę września, podczas Wielkiej Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.