Categories: Aktualności
Share
Warszawa, 20.05.2024

 


Komitet KIG ds. ESG wydał stanowisko w sprawie projektu ustawy implementującej dyrektywę CSRD do polskiego prawa

 

Komitet KIG ds. ESG z zadowoleniem przyjął długo oczekiwany projekt ustawy implementującej dyrektywę CSRD oraz dyrektywę delegowaną do krajowego ustawodawstwa i docenił wkład wniesiony w jej opracowanie.

Wyrażając nadzieję, że proces sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – zwłaszcza dla MŚP – będzie dzięki odpowiedniej legislacji przebiegał sprawnie, zwrócił uwagę na aspekty budzące obawy.

Członkini Komitetu KIG ds. ESG – Monika Porębska, Pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A., koordynująca prace nad analizą omawianych projektów ustaw, wskazała na cztery kluczowe czynniki wpływające na skuteczne przygotowanie się firm do obowiązku raportowania kwestii ESG, przebieg procesu i jakość sprawozdań zrównoważonego rozwoju, wykraczające poza mechanizmy prawne.

Czynniki te obejmują:
– edukację biegłych rewidentów w zakresie atestacji sprawozdań zrównoważonego rozwoju;
– przyjęcie jednolitego standardu atestacji;
– poziom przygotowania firm audytorskich;
– odpowiedni czas na przygotowanie sprawozdania z działalności, którego integralną część stanowi sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju.

W związku z obawami, jakie budzą nowe regulacje, eksperci szczegółowo omówili w swoim stanowisku wyzwania i ryzyka, obejmując wszystkich uczestników procesu: regulatora, biegłych rewidentów, firmy audytorskie, podmioty raportujące.

Stanowisko zostało skierowane do Ministra Finansów, Andrzeja Domańskiego, a jego treść udostępniamy >>> tutaj

 

 

 

Znajdź nas w sieci:
   

 

O nas

 

Krajowa Izba Gospodarcza wspiera polskich przedsiębiorców od 1989 roku. Jesteśmy niezależną i największą organizacją biznesu w Polsce – zrzeszamy blisko 160 izb regionalnych, branżowych i bilateralnych.
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel: +48 22 630 96 00
e-mail: kig@kig.pl

Pozostałe posty

  • Marsz 5km Dobra ( 16 czerwca 2024r.) – Zaproszenie

  • Oferty Pracy w RIPH !!!!

  • Pierwsze spotkanie networkingowe w RIPH już 20 czerwca 2024 roku – ZAPRASZAMY