Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w 13. edycji konkursu „Marka-Śląskie”. Współorganizatorami konkursu są TVP 3 Katowice, Radio Katowice oraz Dziennik Zachodni.

Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Śląska, cieszy się uznaniem i szczególną opinią, jest ambasadorem Śląska w Polsce i na świecie.

Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu.

Lista nominowanych XIII edycji konkursu Marka-Śląskie w roku 2022
 

Lista laureatów XIII edycji konkursu Marka-Śląskie w roku 2022
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

GOSPODARKA
NAUKA
KULTURA
DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU
SPORT
TURYSTYKA I REKREACJA
PRODUKT
USŁUGA
ZDROWIE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
MEDIA
OSOBOWOŚĆ ROKU

 

Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją kandydaturę.

Nagrody wręczone zostaną 3 września 2022 r., na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca 2022 roku pocztą tradycyjną (na płycie CD lub pendrive) na adres Biura Kapituły Konkursu (podany poniżej) albo pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Listy laureatów oraz zdjęcia z rozstrzygnięć poprzednich edycji konkursu można znaleźć na stronach Izby:
XII Edycja XI Edycja X EdycjaIX EdycjaVIII EdycjaVII EdycjaVI EdycjaV EdycjaIV EdycjaIII EdycjaII Edycja I Edycja.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do konkursu:
Biuro „Marka-Śląskie”
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 99 79
email: markaslaskie@riph.com.pl

www.slaskie.pl

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Regulamin Spotkań
Pełny obowiązek informacyjny dot. Konkursu Marka-Śląskie
Załącznik nr 1 – Arkusz oceny punktowej
Załącznik nr 2a – Wniosek do kategorii Gospodarka
Załącznik nr 2b – Wniosek do kategorii Nauka
Załącznik nr 2c – Wniosek do kategorii Kultura
Załącznik nr 2d – Wniosek do kategorii Dziedzictwo Kulturowe Regionu
Załącznik nr 2e – Wniosek do kategorii Sport
Załącznik nr 2f – Wniosek do kategorii Turystyka i rekreacja
Załącznik nr 2g – Wniosek do kategorii Produkt
Załącznik nr 2h – Wniosek do kategorii Usługa
Załącznik nr 2i – Wniosek do kategorii Zdrowie
Załącznik nr 2j – Wniosek do kategorii Organizacje Pozarządowe
Załącznik nr 2k – Wniosek do kategorii Społeczna odpowiedzialność biznesu
Załącznik nr 2l – Wniosek do kategorii Media
Załącznik nr 2m – Wniosek do kategorii Osobowość Roku
Załącznik nr 3 – Oświadczenie kandydata
Marka Śląskie Klauzula Informacyjna
Deklaracja poufnosci dla członków Kapituły