5 września br podczas 21 Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach rozstrzygnięto VI edycję konkursu „Marka-Śląskie”, który współfinansowany jest ze środków województwa śląskiego. Nagrody wręczyli Pani Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pan Marian Zembala Minister Zdrowia oraz Pan Wiktor Pawlik Prezes Izby.

Lista laureatów VI eydcji konkursu Marka-Śląskie w roku 2015
***
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w 6. Edycji konkursu „Marka – Śląskie”. Współorganizatorami konkursu są TVP Katowice, Radio Katowice oraz Polska Dziennik Zachodni.

Jak co roku Kapituła Konkursu „Marka – Śląskie” wyłoni i wypromuje produkty, firmy i przedsięwzięcia, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem śląskim, reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania. Nagrodami honorowane będą również osobowości odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze, które wniosły niekwestionowany wkład i są szczególnie zaangażowane w promocję naszego regionu.

Listy laureatów oraz zdjęcia z rozstrzygnięć poprzednich edycji konkursu można znaleźć na stronach Izby: V EdycjaIV EdycjaIII EdycjaII EdycjaI Edycja.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

GOSPODARKA
NAUKA
KULTURA
DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU
SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA
PRODUKT
USŁUGA
ZDROWIE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
MEDIA
OSOBOWOŚĆ ROKU
Kandydatów do nagrody „Marka – Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają prawo same zgłosić swoją kandydaturę.

Nagrody wręczone zostaną 5 września br., na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Wnioski o przyznanie nagrody „Marka – Śląskie” zgłaszający przesyłają wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres biura kapituły konkursu lub pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl, do 30 czerwca 2015 roku.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej Izby (www.riph.com.pl) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do konkursu:

Biuro „Marka-Śląskie”
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 99 79, faks: 32 238 96 30
email: markaslaskie@riph.com.pl
www.riph.com.pl/marka-slaskie-edycja2015

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 – Arkusz oceny punktowej
Załącznik nr 2a – Wniosek do kategorii Gospodarka
Załącznik nr 2b – Wniosek do kategorii Nauka
Załącznik nr 2c – Wniosek do kategorii Kultura
Załącznik nr 2d – Wniosek do kategorii Dziedzictwo Kulturowe Regionu
Załącznik nr 2e – Wniosek do kategorii Sport, turystyka i rekreacja
Załącznik nr 2f – Wniosek do kategorii Produkt
Załącznik nr 2g – Wniosek do kategorii Usługa
Załącznik nr 2h – Wniosek do kategorii Zdrowie
Załącznik nr 2i – Wniosek do kategorii Organizacje Pozarządowe
Załącznik nr 2j – Wniosek do kategorii Społeczna odpowiedzialność biznesu
Załącznik nr 2k – Wniosek do kategorii Media
Załącznik nr 2l – Wniosek do kategorii Osobowość Roku

 

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY!