3 września br. podczas 22 Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach rozstrzygnięto VII edycję konkursu „Marka-Śląskie”, który współfinansowany jest ze środków województwa śląskiego. Nagrody wręczyli Pan Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pan Wiktor Pawlik Prezes Izby

Lista laureatów VII eydcji konkursu Marka-Śląskie w roku 2016
 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w 7. Edycji konkursu „Marka – Śląskie”. Współorganizatorami konkursu są TVP Katowice, Radio Katowice oraz Polska Dziennik Zachodni.

Konkurs ma na celu promowanie tych, którzy swój sukces osiągnęli dzięki ciężkiej pracy i dobrej koniunkturze, ale też solidnemu marketingowi i planowanemu budowaniu własnej marki. Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za znaczący wkład nagrodzonych instytucji w rozwój województwa śląskiego. Nagrodami honorowane będą również osobowości odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze, które wniosły niekwestionowany wkład i są szczególnie zaangażowane w promocję naszego regionu.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

GOSPODARKA
NAUKA
KULTURA
DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU
SPORT
TURYSTYKA I REKREACJA
PRODUKT
USŁUGA
ZDROWIE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
MEDIA
OSOBOWOŚĆ ROKU
W bieżącym roku będziemy po raz pierwszy wybierać spośród nominowanych do nagrody, w drodze publicznego głosowania, również AMBASADORA MARKI-ŚLĄSKIEJ.

Kandydatów do nagrody „Marka – Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają prawo same zgłosić swoją kandydaturę.

Nagrody wręczone zostaną 3 września br., na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Wnioski o przyznanie nagrody „Marka – Śląskie” zgłaszający przesyłają wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres biura kapituły konkursu lub pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl, do 30 czerwca 2016 roku.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej Izby (www.riph.com.pl) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Listy laureatów oraz zdjęcia z rozstrzygnięć poprzednich edycji konkursu można znaleźć na stronach Izby: VI EdycjaV EdycjaIV EdycjaIII EdycjaII EdycjaI Edycja.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do konkursu:
Biuro „Marka-Śląskie”
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 99 79, faks: 32 238 96 30
email: markaslaskie@riph.com.pl
www.riph.com.pl/marka-slaskie-edycja2015

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 – Arkusz oceny punktowej
Załącznik nr 2a – Wniosek do kategorii Gospodarka
Załącznik nr 2b – Wniosek do kategorii Nauka
Załącznik nr 2c – Wniosek do kategorii Kultura
Załącznik nr 2d – Wniosek do kategorii Dziedzictwo Kulturowe Regionu
Załącznik nr 2e – Wniosek do kategorii Sport
Załącznik nr 2f – Wniosek do kategorii Turystyka i rekreacja
Załącznik nr 2f – Wniosek do kategorii Produkt
Załącznik nr 2g – Wniosek do kategorii Usługa
Załącznik nr 2h – Wniosek do kategorii Zdrowie
Załącznik nr 2i – Wniosek do kategorii Organizacje Pozarządowe
Załącznik nr 2j – Wniosek do kategorii Społeczna odpowiedzialność biznesu
Załącznik nr 2k – Wniosek do kategorii Media
Załącznik nr 2l – Wniosek do kategorii Osobowość Roku
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Załącznik nr 4 – Regulamin plebiscytu Abmasador Marka-Śląskie

 

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY!