W dniu 7 września 2013 roku w Gliwicach rozstrzygnięto IV edycję konkursu „Marka – Śląskie”.

Fotorelacja z XIX Gali Izby oraz IV Edycji Konkursu Marka-Śląskie:

 

LISTA LAUREATÓW IV EDYCJI KONKURSU:

 

W kategorii KULTURA nagrodę otrzymała:

 • TVP SA Oddział Katowice

Nominacje:

 • Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu
 • Gliwicki Teatr Muzyczny

 

W kategorii USŁUGA nagrodę otrzymało:

 • Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej

Nominacje:

 • Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o.

 

W kategorii GOSPODARKA nagrodę otrzymało:

 • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA

Nominacje:

 • Bud Metallco PW Sp. o.o.
 • TKP SA

 

W kategorii DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU nagrodę otrzymało:

 • M1 Cyklisty – prywatne, społecznikowskie minimuzeum techniki Wojciecha Mszycy; Projekt Dawne Marki Śląskie: EBECO i PEBECO czyli rower i nivea

 

W kategorii ZDROWIE nagrodę otrzymało:

 • REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach

Nominacje:

 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu
  (Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

 

W kategorii ORGANIZACJE POZARZĄDOWE nagrodę otrzymał:

 • Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Śląskiej

 

W kategorii NAUKA nagrodę otrzymała:

 • Politechnika Śląska

Nominacje:

 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
 • Studenckie Koło Naukowe Modelowania Konstrukcji Maszyn – Projekt Smart Power

 

W kategorii SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA przyznano wyróżnienie dla:

 • Miasto Kalety

 

Nagrodą honorową OSOBOWOŚĆ ROKU kapituła nagrodziła:

 • Zbigniewa Cierniaka

Nominacje

 • Sławomira Chrzanowskiego

 

Kontakt

Biuro Kapituły Konkursu „Marka – Śląskie”
(z siedzibą w Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach)
ul. Zwycięstwa 36
44-100 Gliwice
tel. 32 231 99 79, faks: 32 238 96 30
e-mail: markaslaskie@riph.com.pl