6 września br podczas 20 Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach rozstrzygnięto jubileuszową, V edycję konkursu „Marka – Śląskie”, który współfinansowany jest ze środków województwa śląskiego. Nagrody wręczyli Pan Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego oraz Wiktor Pawlik Prezes Izby, a nagrodę w kategorii Osobowość roku również Pan Marian Zembala, który w 2011 r., został laureatem nagrody Marka-Śląskie w tej właśnie kategorii. Kapituła konkursu wyłoniła spośród zgłoszonych wniosków nominowanych, nagrodzonych i wyróżnionych: Lista laureatów V eydcji konkursu Marka-Śląskie w roku 2014.

Fotorelacja z uroczystości wręczenia nagród pod adresem: kliknij tutaj!

***
Już po raz piąty Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w konkursie „Marka – Śląskie”. Współorganizatorami konkursu są TVP Katowice, Radio Katowice oraz Polska Dziennik Zachodni.

Konkurs „Marka – Śląskie” ma na celu wyłonienie i wypromowanie produktów, firm i przedsięwzięć, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem śląskim, reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania. Kapituła konkursu honoruje również osobowości odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze, które wniosły niekwestionowany wkład i są szczególnie zaangażowane w promocję naszego regionu.

Listy laureatów oraz zdjęcia z rozstrzygnięć poprzednich edycji konkursu można znaleźć na stronach Izby: IV EdycjaIII EdycjaII EdycjaI Edycja.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

OSOBOWOŚĆ ROKU
DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU
GOSPODARKA
KULTURA
NAUKA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRODUKT
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA
USŁUGA
ZDROWIE
MEDIA
Kandydatów do nagrody „Marka – Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają prawo same zgłosić swoją kandydaturę.

Nagrody wręczone zostaną 6 września, na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Wnioski o przyznanie nagrody „Marka – Śląskie” zgłaszający przesyłają wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres biura kapituły konkursu lub pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl, do 30 czerwca 2014 roku.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej Izby (www.riph.com.pl) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do konkursu:

Biuro „Marka-Śląskie”
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 99 79, faks: 32 238 96 30
email: markaslaskie@riph.com.pl
www.riph.com.pl/marka-slaskie-edycja2014

 

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY!