Share
W ostatnich latach w Polsce, systematycznie wzrasta poziom świadomości ekologicznej przedsiębiorców, stąd też coraz więcej firm w działalności uwzględnia wymogi ochrony środowiska. Stanowi to wyraz ich odpowiedzialności za stan zasobów przyrody i skutecznego przeciwdziałania procesom antropopresji.

Prowadzenie działalności gospodarczej w obecnej rzeczywistości, wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów prawnych i ich nowelizacji z kompleksowo rozumianej ochrony środowiska. Często zdarza się że przedsiębiorcy i firmie, trudno sprostać i poruszać się w gąszczu zmieniających się uwarunkowań i obowiązków wynikających z nowelizacji prawa ochrony środowiska. Dlatego też warto wiedzieć, że:

POMOC W PRZESTRZEGANIU PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA – KOBIZE i BDO

 

Jeżeli nie widzisz dobrze tego maila zobacz go w przeglądarce.

 

 

W ostatnich latach w Polsce, systematycznie wzrasta poziom świadomości ekologicznej przedsiębiorców, stąd też coraz więcej firm w działalności uwzględnia wymogi ochrony środowiska. Stanowi to wyraz ich odpowiedzialności za stan zasobów przyrody i skutecznego przeciwdziałania procesom antropopresji.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w obecnej rzeczywistości, wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów prawnych i ich nowelizacji z kompleksowo rozumianej ochrony środowiska. Często zdarza się że przedsiębiorcy i firmie, trudno sprostać i poruszać się w gąszczu zmieniających się uwarunkowań i obowiązków wynikających z nowelizacji prawa ochrony środowiska. Dlatego też warto wiedzieć, że:

 

Główne obowiązki przedsiębiorców z zakresu prawa ochrony środowiska to:

 

1.       Uzyskanie decyzji administracyjnych na realizację inwestycji

2.       Uzyskanie decyzji administracyjnych tzn.
– pozwolenia zintegrowanego,
– pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
– pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
– pozwolenia wodnoprawne,
– zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów,
– zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia.

3.       Prowadzenie ewidencji i wielkości korzystania ze środowiska

4.       Prowadzenie pomiarów emisji do powietrza

5.       Nadzór nad odprowadzaniem ścieków

6.       Składanie sprawozdań w następujących terminach:
– do 28 lutego raport KOBiZE do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
– do 28 lutego sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO i GGC do BDS – Bazy Danych Sprawozdań,
– do 15 marca sprawozdanie do BDO o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
– do 15 marca sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz roczne sprawozdanie do BDO,
– do 31 marca sprawozdania za korzystanie ze środowiska,
– do 31 marca sprawozdanie PRTR do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

7.       Uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, oraz opłaty za usługi wodne

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Ochrony Środowiska

+48 32 725 49 24
Szczegóły i dodatkowe informacje dostępne są na:
www.grupa-amber.com/obowiazki-przedsiebiorcy

 

 

 

 

 

 

Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się wypisać.

 

 

Pozostałe posty

  • Zaproszenie na spotkanie pt. „Transformacja Śląska – jak sfinansować dywersyfikację działalności”

  • RIPH strona główna

    Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oferuje sprzedaż używanych urządzeń i akcesoriów

  • Marsz 5km Dobra ( 16 czerwca 2024r.) – Zaproszenie