Categories: Aktualności
Share

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Lider projektu „EKOLIDERKI – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji Śląska”, finansowanego w ramach konkursu FERS.01.03-IP.09.0044/23, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, poszukuje Koordynatora Projektu.

Miejsce wykonywania pracy: Gliwice, śląskie

Obowiązki:

 • nadzór i koordynacja nad przebiegiem projektu
 • koordynacja i prowadzenie promocji i rekrutacji
 • przygotowanie harmonogramu działań projektowych
 • bieżący kontakt z Uczestnikami Projektu, w tym udzielanie szczegółowych informacji nt. projektu
 • przyjmowanie zgłoszeń, pomoc w wypełnianiu i weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych
 • przygotowanie i zatwierdzanie list zakwalifikowanych Uczestników Projektu
 • informowanie o wynikach rekrutacji, opracowanie raportów z rekrutacji
 • prowadzenie bazy danych Uczestników Projektu
 • ustalanie list Uczestników Projektu na warsztaty/doradztwo
 • logistyka warsztatów/doradztwa (wybór wykonawców, sale, catering, zakwaterowanie)
 • rozliczenie i kontrola wydatków projektu
 • opracowywanie danych i monitoring wskaźników
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej działań projektowych

Wymagania:

 • wykształcenie minimalnie średnie
 • minimum 3 lata doświadczenia w realizacji projektów UE
 • znajomość wytycznych programowych
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • pracę na cały etat od 1.07.2024 r do 30.04.2026 r.
 • wynagrodzenie 4.500 – 5.000 PLN brutto

Aplikacje (CV ) składać można do 24.06.2024 r. na adres aszymczyk@riph.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami/Kandydatkami.

Prosimy o dodanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Lider projektu „EKOLIDERKI – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji Śląska”, finansowanego w ramach konkursu FERS.01.03-IP.09.0044/23, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, poszukuje Specjalisty ds. Oceny i Realizacji Inicjatyw Lokalnych.

Miejsce wykonywania pracy: Gliwice, śląskie

Obowiązki:

 • bieżący kontakt z Uczestnikami Projektu
 • pomoc w wypełnianiu wniosków Uczestników Projektu dot. Inicjatyw Lokalnych
 • ocena wniosków
 • realizacja inicjatyw we współpracy z Uczestnikami Projektu i społecznością lokalną
 • rozliczanie, monitorowanie i ocena efektywności działań
 • współpraca i wsparcie Koordynatora projektu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 2 lata doświadczenia w ocenie wniosków o dofinansowanie wsparcia
 • znajomość problematyki transformacji energetycznej regionu i lokalnych problemów ekologicznych
 • wysokie umiejętności interpersonalne
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • pracę na cały etat od 1.10.2024 r do 31.03.2026 r.
 • wynagrodzenie 4.500 – 5.000 PLN brutto

Aplikacje (CV ) składać można do 24.06.2024 r. na adres aszymczyk@riph.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami/Kandydatkami.

Prosimy o dodanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

 

 

 

Pozostałe posty

 • Marsz 5km Dobra ( 16 czerwca 2024r.) – Zaproszenie

 • Oferty Pracy w RIPH !!!!

 • Pierwsze spotkanie networkingowe w RIPH już 20 czerwca 2024 roku – ZAPRASZAMY