Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach od października 2005 r. do marca 2009 r. uczestniczyła w międzynarodowym projekcie ECONWELD – economically welding in a healthy way (bezpieczne i efektywne spawanie). Był to projekt badawczy typu „Collective research”, realizowany w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej. Oprócz RIPH i Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w projekcie uczestniczyło jeszcze kilkanaście instytucji i organizacji działających w Europie.

Podstawowym założeniem projektu było obniżenie kosztów i poprawa produktywności spawalnictwa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz uczynienie procesu spawania mniej szkodliwym dla zdrowia i bardziej atrakcyjnym dla zatrudnionych. W ramach projektu zostało postawionych pięć głównych celów do zrealizowania:

  1. Redukcja kosztów i podniesienie produktywności spawalnictwa poprzez szeroko zakrojone działania o charakterze naukowym;
  2. Zmniejszenie ilości dymów spawalniczych niewymagające od MSP kosztownych inwestycji;
  3. Obniżenie liczby zwolnień lekarskich wśród pracowników branży;
  4. Stworzenie wirtualnych narzędzi pozwalających, już w początkowej fazie procesu spawalniczego, przewidzieć najkorzystniejsze rozwiązania problemu dymów spawalniczych oraz zaproponować konkretne rozwiązania ergonomiczne;
  5. Poprawa wizerunku zawodu spawacza, a w rezultacie wzrostu liczby chętnych do pracy.

W ramach projektu opracowano kilka produktów, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy warunków pracy spawaczy i wpłyną na wzrost bezpieczeństwa oraz zwiększą wydajność:

  • innowacyjny hełm spawalniczy ochraniający spawacza przed dymem spawalniczym o wysokim stężeniu, który może zadecydować o dodatkowej wentylacji lub zatrzymać proces spawania;
  • innowacyjny palnik spawalniczy, który poprzez dodatkowe otwory zasysa szkodliwe dymy spawalnicze oraz wydziela potrzebną ilość gazów ochronnych;
  • automatyczne ramię spawalnicze;
  • oprogramowanie komputerowe COSTCOMP umożliwiające obliczanie całkowitych kosztów procesu spawania na etapie jego planowania;
Publikacja nt. projektu:

Categories: