Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

W projekcie założono przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (mikro przedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo). Istotą projektu poza wartością szkoleniową, było przyznawanie bezzwrotnej pomocy finansowej dla kobiet podejmujących działalność gospodarczą oraz bezpłatne doradztwo w zakresie prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w pierwszych miesiącach działania.

W proponowanych szkoleniach mogły uczestniczyć kobiety, które ukończyły 30 lat, miały minimum średnie wykształcenie, były bezrobotne lub zatrudnione, ale planowały zmienić miejsce pracy.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że proponowany projekt stanowił odpowiedź na zapotrzebowanie zaistniałe w związku z wysokim bezrobociem, a także brakiem dostatecznej informacji o możliwościach samozatrudnienia wśród kobiet. Takie kompleksowe podejście proponowane w projekcie, polegające na przekazaniu niezbędnej wiedzy, pomocy merytorycznej i finansowej przy rozpoczynaniu własnej działalności w perspektywie zakładał wzrost zainteresowania bezrobotnych kobiet działalnością na własny rachunek.

Podczas szkoleń uczestniczki poznały zasady rejestrowania własnej działalności gospodarczej, podstawowe przepisy prawa pracy, skuteczne metody autoprezentacji i negocjacji , analizy rynku i oceny ryzyka oraz zagadnienia z marketingu i promocji małej firmy. Szkolenia zapewniały wysokiej jakości programy i nowocześnie prowadzone zajęcia przez wysokiej klasy specjalistów.

Categories: