Nasze projekty

Zobacz nad czym aktualnie pracujemy

Projekt – Bez b@rier, bez granic

Szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – III edycja

Projekt – Usługi rozwojowe dla MŚP z województwa śląskiego

 

Poprawa kompetencji oraz kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej mikro- małych i średnich przedsiębiorstw

Projekt – Bez b@rier, bez granic

 

Szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – II edycja

Projekt – Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

Poprawa kompetencji i kwalifikacji pracowników i osób z kadry zarządzającej