Share

W dniu 12.10.2023r. w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny w Gliwicach odbyło się Posiedzenie Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady oraz zaproszeni goście. W trakcie posiedzenia Prezes Izby Agnieszka Szymczyk wraz z Prezydentem Izby Wiktorem Pawlikim przedstawili bieżącą sytuację w Izbie oraz plan działania na najbliższe miesiące. Najważniejszym tematem Posiedzenia były sprawy związane z Sądem Arbitrażowym działającym przy Regionalnej Izbie Przemysłowo -Handlowej w Gliwicach. Rada na mocy uchwał przyjęła min. Regulamin Sądu Arbitrażowego, cennik oraz listę Arbitrów. Podczas posiedzenia Prezes Sądu Arbitrażowego uchwalił skład zarządu: Wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach została Prezes Izby Agnieszka Szymczyk, natomiast sekretarzem mecenas Rafał Drzewiecki.

Na zdjęciu poniżej: Wiceprzewodniczący Rady RIPH Grzegorz Hałupka, Przewodniczący Rady RIPH prof. dr hab. inż. Adam Zieliński, Prezydent RIPH Wiktor Pawlik, Prezes RIPH/ Wiceprzewodnicząca Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Agnieszka Szymczyk, Przewodniczący Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach dr Artur Oleś

Pozostałe posty

  • Zaproszenie na spotkanie pt. „Transformacja Śląska – jak sfinansować dywersyfikację działalności”

  • RIPH strona główna

    Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oferuje sprzedaż używanych urządzeń i akcesoriów

  • Marsz 5km Dobra ( 16 czerwca 2024r.) – Zaproszenie