Warning: Undefined array key "file" in /home/virtualki/175227/wp-includes/media.php on line 1734
Categories: Aktualności
Share
Logo Riph

Oferta pracy na stanowisku Koordynator ds. PSF

 

W związku z realizacją projektu pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z województwa śląskiego” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, dla poddziałania: 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, jako Lider projektu, poszukuje kandydata do pracy na stanowisku Koordynator ds. PSF w Biurze Projektu w Gliwicach.

 

 

 

Zakres obowiązków:

Prowadzenie rejestru umów.

Wystawianie zaświadczeń i korekt zaświadczeń o pomocy de minimis.

Weryfikacja prawidłowości udzielania pomocy de minimis.

Raportowanie w SHRIMP.

Weryfikacja Usług Rozwojowych do zapłaty (zgodność z wytycznymi):

 • spójność dokumentów rozliczeniowych z Umową i zapisami PSF
 • prawidłowość wypełnienia Wniosku rozliczeniowego
 • prawidłowość wyliczenia wysokości wkładu MŚP, w zależności od faktycznych kosztów Usługi.

Przygotowywanie raportów dotyczących projektu.

Wykonywanie zadań wynikających ze zmian w Opisie PSF oraz Regulaminie naboru do projektu (np. procedura odwoławcza).


Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie co najmniej średnie.
 • Co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w obsłudze przedsiębiorstw.
 • Wskazane doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi usług szkoleniowo-doradczych na rzecz MŚP.

Umiejętności:

 • Biegła obsługa komputera.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Odpowiedzialność, sumienność, dokładność.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zdolności interpersonalne.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Mobilność, dyspozycyjność.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: cały etat

Wynagrodzenie: od 4 000 zł brutto

Osoby zainteresowane prosimy przesyłać CV na adres e-mail: sekretariat@riph.com.pl. Ze względu na zawarte w CV dane osobowe należy zabezpieczyć dokument hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło proszę podać inną drogą komunikacji tj. poprzez kontakt telefoniczny: 32 231 99 79.

Ważne! Prosimy umieścić w CV zapisy o klauzuli RODO.

 

Pozostałe posty

 • RIPH strona główna

  Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oferuje sprzedaż używanych urządzeń, oprogramowania i akcesoriów


 • Warning: Undefined array key "file" in /home/virtualki/175227/wp-includes/media.php on line 1734

  Warning: Undefined array key "file" in /home/virtualki/175227/wp-includes/media.php on line 1734
 • Już w piątek: ESG – skrót zmieniający każdy biznes!

 • Konferencja Katowice Airport GTL.