Categories: Aktualności
Share
Logo Riph

Oferta pracy na stanowisku Konsultanta Gliwice i Rybnik

 

W związku z realizacją projektu pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z województwa śląskiego” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, dla poddziałania: 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, jako Lider projektu, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Konsultanta ds. Obsługi Klienta do Biura Obsługi Klienta w Gliwicach i w Rybniku.

 

 

 


Zakres obowiązków:

 • udzielanie przedsiębiorcom informacji na temat Projektu oraz warunków uzyskania wparcia w ramach PSF,
 • wsparcie przedsiębiorców przy sporządzaniu dokumentacji rekrutacyjnej,
 • pomoc przedsiębiorcom w zakresie obsługi Bazy Usług Rozwojowych (BUR),
 • prowadzenie naboru przedsiębiorców do Projektu w Biurze Obsługi Klienta  w Gliwicach,
 • przyjmowanie i rejestrowanie dokumentacji konkursowej,
 • weryfikacja wniosków rekrutacyjnych i dokumentów składanych przez przedsiębiorców,
 • weryfikacja spełnienia warunków udziału w Projekcie i uzyskania dofinansowania,
 • sporządzanie umów z przedsiębiorcami o dofinansowanie usług rozwojowych,
 • obsługa przedsiębiorców uczestniczących w Projekcie (w BOK i w ich siedzibie)

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie co najmniej średnie.
 • Co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w obsłudze przedsiębiorstw.
 • Wskazane doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi usług szkoleniowo-doradczych na rzecz MŚP.

Umiejętności:

 • Biegła obsługa komputera.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Odpowiedzialność, sumienność, dokładność.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zdolności interpersonalne.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Mobilność, dyspozycyjność.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: cały etat

Wynagrodzenie: 3 800 zł brutto

Osoby zainteresowane prosimy przesyłać CV na adres e-mail: sekretariat@riph.com.pl. Ze względu na zawarte w CV dane osobowe należy zabezpieczyć dokument hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło proszę podać inną drogą komunikacji tj. poprzez kontakt telefoniczny: 32 231 99 79.

Ważne! Prosimy umieścić w CV zapisy o klauzuli RODO.

 

Pozostałe posty

 • Zaproszenie na spotkanie pt. „Transformacja Śląska – jak sfinansować dywersyfikację działalności”

 • RIPH strona główna

  Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oferuje sprzedaż używanych urządzeń i akcesoriów

 • Marsz 5km Dobra ( 16 czerwca 2024r.) – Zaproszenie