Firma działa w obszarach: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz, segregacja i odzysk odpadów stałych, usługi remontowo-budowlane, ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji, usługi elektryczne, budowa, naprawa i konserwacja sieci wod.kan., budowa, remonty dróg i chodników, teleinspekcja rurociągów, usługi transportowe, wynajem sprzętu (motopompy, agregaty prądotwórcze, ładowacze, rębaki, zagęszczarki), wywóz i utylizacja odpadów płynnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzedaż pojemników na odpady.