Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

  1. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla wielu sektorów przemysłu.
  2. Przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.
  3. Wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.