Firma, ośrodek szkoleniowy JARED prowadzi zarówno kompleksową obsługę przedsiębiorstw, jak i wybrane czynności według indywidualnych zleceń. Oferuje m.in.:

 • obsługę firm w ramach umowy (zadania służby BHP i PPOŻ.);
 • organizację i prowadzenie szkoleń — szkolenia BHP i szkolenia PPOŻ., HACCAP, pierwsza pomoc, UDT oraz wiele innych;
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, dla maszyn oraz przestrzeni pracy;
 • ocenę zagrożenia wybuchem, Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • audyty, przeglądy, analizy stanu BHP i ochrony PPOŻ.;
 • przygotowanie do wizyty organów kontrolnych (PIP, PIS, PSP) oraz instytucji audytu zewnętrznego. Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych;
 • ocenę zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia maszyn;
 • opracowanie instrukcji dla stanowisk, procesów, maszyn i urządzeń;
 • postępowanie powypadkowe;
 • oznakowanie bezpieczeństwa w przestrzeni zakładu pracy;
 • komplet dokumentacji z zakresu BHP.