OPA S.A. w Zabrzu wykonuje specjalistyczne usługi kontrolno – pomiarowe i rzeczoznawcze w branży elektro – energetycznej, górniczych urządzeń wyciągowych i automatyki przemysłowej. Zlokalizowane w siedzibie firmy laboratoria badawcze przeprowadzają badania, sprawdzanie i legalizację aparatury pomiarowej, zabezpieczeniowej oraz osprzętu elektroizolacyjnego. Spółka dysponuje też samochodem wyposażonym w stacjonarną i przenośną aparaturę do lokalizacji miejsc uszkodzeń kabli w sieciach wysokiego i niskiego napięcia na powierzchni i pod ziemią. Dzięki wyznaczaniu standardów jakościowych oraz dywersyfikacji portfela świadczonych usług, od niemal 50-ciu lat jest w gronie czołowych firm działających na rynku Polski południowej. Zarząd spółki stawia na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa dbając o środowisko, w którym funkcjonuje. Konsekwentnie inwestuje w wiedzę i rozwój pracowników, koncentrując się na obszarach jej kluczowych kompetencji.