Produkcja, przesyłanie i dystrybucja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody na terenie miasta Gliwice zgodnie z koncesjami udzielonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.