Categories: Aktualności
Share

Szanowni Państwo,

Wzorem lat ubiegłych Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 lipca 2024r.

Wnioski te zostały złożone przez kraje członkowskie UE oraz Turcję. Zgodnie z procedurą ustanawiania zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, szczegółowo opisanej w Komunikacie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków przyjmowania i analizowania wniosków o modyfikację ochrony celnej, jeżeli na terenie Unii Europejskiej istnieje producent towaru, którego dotyczy wniosek może on sprzeciwić się propozycji ustanowienia autonomicznego zawieszenia poboru cła lub ustanowienia autonomicznego kontyngentu taryfowego. Sprzeciw taki powinien być przygotowany w formacie o którym mowa w w/w komunikacie i przekazany w formie elektronicznej do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Departament przekaże go następnie do Komisji Europejskiej.
W przypadku stwierdzenia, że któryś z wniosków dotyczy towaru produkowanego w Polsce prosimy o skontaktowanie się z n/Departamentem. Sprzeciwy mogą być składane zarówno do nowych propozycji ustanowienia zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych jak i do obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie. Termin składania sprzeciwów do obecnie obowiązujących regulacji tj. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych upływa z dniem 14 listopada 2023r.
Regulacje dot. zawieszeń poboru ceł obowiązujących od 1 stycznia 2023r. (wersja skonsolidowana dla zawieszeń) opublikowane są w Dzienniku Urzędowym UE L 340 z 2022r. oraz nowe dodatkowe od 1 lipca 2023r. w L 158 z 2023r.
Kontyngenty taryfowe obowiązujące od 1 stycznia 2023r. opublikowane są w dzienniku Urzędowym UE L 330 z 2022r. a nowe dodatkowe od 1 lipca 2023r. w L 158 z 2023r.
Natomiast sprzeciwy/poparcia do nowych wniosków (lista w załączeniu) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2023r.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

List of suspensions and quotas_ cycle 2024-07_v.2

OBJECTION formWydział Środków Handlowych

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
+48 22 411 97 55

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Chief expert
Trade Measures Unit
Department for International Trade
Ministry of Economic Development and Technology

Pozostałe posty

  • Zaproszenie na spotkanie pt. „Transformacja Śląska – jak sfinansować dywersyfikację działalności”

  • RIPH strona główna

    Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oferuje sprzedaż używanych urządzeń i akcesoriów

  • Marsz 5km Dobra ( 16 czerwca 2024r.) – Zaproszenie