Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach w partnerstwie z Instytutem ADN Sp. z o.o. Sp.
Komandytowa w Warszawie zaprasza KOBIETY z woj. śląskiego do wzięcia udziału w projekcie
„EKOLIDERKI- wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji Śląska” FESL.10.24-IZ.01-0680/23
finansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz
Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla
Działania: FESL.10.24-Włączenie społeczne – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji.

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2024 roku do 30 kwietnia 2026 r.

Celem projektu jest rozwój aktywności społecznej oraz przygotowanie do akceptacji transformacji i
zmiany klimatycznej u 600 spośród 630 kobiet objętych wsparciem, które ukończyły 18 rok życia,
zamieszkują, uczą się lub pracują na obszarze subregionów: katowickiego, sosnowieckiego, tyskiego,
bytomskiego, gliwickiego, rybnickiego, bielskiego. Cel zostanie osiągnięty przez realizację warsztatów
z zakresu rozwoju umiejętności przywódczych, ekologii, udział w doradztwie-mentoringu oraz
realizacji lokalnych inicjatyw. Nabytą wiedzę oraz umiejętności Uczestniczki będą wykorzystywać
zarówno na gruncie zawodowym, jak i rodzinnym oraz wśród lokalnej społeczności.

Zadania projektu obejmą warsztaty i doradztwo: 16sto godzinne warsztaty z wykorzystaniem gry
symulacyjnej w obszarze rozwoju umiejętności przywódczych oraz 16sto godzinne warsztaty w
obszarze procesu transformacji i zmian klimatycznych, ekologii (z uwzględnieniem lokalnych
uwarunkowań). Każda z Uczestniczek będzie mogła skorzystać z indywidualnego doradztwa (3 godz.)
w obszarze tematycznym warsztatów. Sfinansowanych zostanie też 35 inicjatyw oddolnych (średnio
po 5 inicjatyw w każdym subregionie), których pomysłodawczyniami będą Uczestniczki projektu.

Wkrótce poinformujemy o zasadach rekrutacji.

Kontakt:

Biuro Projektu
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice

Infolinia: 32 706 12 24

oraz

Punkt Kontaktowy w Rybniku
Punkt Kontaktowy w Bielsku-Białej

Categories: