Categories: Aktualności
Share
 

Master of Business Administration

Technologie wodorowe i transformacja energetyczna

 

Szanowani Państwo

 

Dyrektywy i regulacje prawne wprowadzane przez organy Unii Europejskiej oraz presja środowiskowa wraz z postępem technologicznym, wpływają istotnie na kształt sektora energetycznego w naszym kraju. Światowe trendy i ograniczone zasoby powodują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań wpływających na efektowność wykorzystania surowców. Optymalne zarządzanie procesem produkcji, logistyką energii, jej magazynowaniem i sterowaniem stroną popytową, stanowić będzie wyzwanie najbliższej przyszłości.

Wychodząc naprzeciw tym dylematom Politechnika Śląska wraz z Nyenrode Business University w Niderlandach oraz globalną korporacją Veolia, przygotowały program studiów podyplomowych MBATechnologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna.

Misją MBA Politechniki Śląskiej jest rozwijanie silnych liderów zarządzania i technologii przyszłości, mających pozytywny wpływ na postęp technologiczny i społeczny, gotowych stawić czoła wyzwaniom współczesności.

Studia MBA w Politechnice Śląskiej to interdyscyplinarny program zaawansowanych kompetencji menedżerskich wykorzystujący najnowsze osiągnięcia wielu współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej
i mediach oraz wielu innych.

Program został przygotowany w oparciu o standardy jednej
z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Masters of Business Administration), co umożliwia uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze. Poza standardową 580 godzinną ścieżką dydaktyczną menedżerską, oferuje słuchaczom dedykowaną ścieżkę specjalizacyjną z obszaru technologii wodorowych i transformacji energetycznej. Obejmuje ona 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach oraz spotkania z uznanymi autorytetami.

Ścieżka specjalizacyjna zawiera następujące poniższe zagadnienia:

·         Dekarbonizacja energetyki i przemysłu w UE i na świecie

·         Polityka energetyczna, strategie wodorowe, rynek energii i paliw: studia przypadku

·         Metody i koszty wytwarzania wodoru

·         Podstawowe struktury technologiczne gospodarki wodorowej

·         Wodór magazynem energii a lokalne samobilansowanie. Stan sieci elektro-energetycznej

·         Realizacja projektów pozasystemowych, wodorowych, rozproszonych, GOZ

·         Infrastruktura wodorowa – wymagania, kontrola, monitoring / Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym na instalacjach wodorowych

·         Zastosowanie wodoru w transporcie i przemyśle

·         Zastosowanie wodoru w energetyce i mieszkalnictwie

·         Transformacja energetyczna – rola, znaczenie, ocena i perspektywy

·         Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru technologii wodorowych i transformacji energetycznej

Absolwent zdobywa prestiżowy dyplom ukończenia studiów MBA sygnowany przez Politechnikę Śląską – jedną z 10 uczelni badawczych w Polsce oraz Nyenrode Business University
w Niderlandach – jeden z najlepszych biznesowych uniwersytetów w Europie. Komfortowa forma studiów pozwala słuchaczom sprawnie łączyć MBA z codziennymi obowiązkami, dzięki formule weekendowej (zajęcia w soboty i niedziele) oraz hybrydowej (zajęcia on-line i stacjonarnie). Zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim, z opcją gwarantowanych tłumaczeń.

W skład kadry dydaktycznej wchodzą najwyższej klasy krajowi i międzynarodowi eksperci. Studia oferują innowacyjne formy kształcenia, gdzie ponad połowa zajęć prowadzona jest przez praktyków w formie gier menedżerskich, learning by doing, design thinking, case study, symulacji zarządczych oraz projektów zespołowych. Dopełnieniem są wizyty w topowych krajowych i zagranicznych podmiotach oraz sesja wyjazdowa do uczelni partnerskiej, czyli Nyenrode Business University w Niderlandach. Absolwenci studiów są ponadto zwolnieni z obowiązku egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Politechnika Śląska jako nowoczesny uniwersytet techniczny od lat z powodzeniem kształci kadry dla przemysłu zaawansowanych technologii. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału
w programie studiów MBA Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach pozyskała niemożliwe, Izba wynegocjowała korzystny upust dla członków Izby.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej mba.polsl.pl oraz mcbi.pl. bądź tel. (+48) 32 400 30 95, tel. kom. 885 951 905

 

Dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ

Dyrektor Międzynarodowego Centrum

Badań Interdyscyplinarnych i Kierownik Studiów MBA

 

 

 

Pozostałe posty

  • Zaproszenie na spotkanie pt. „Transformacja Śląska – jak sfinansować dywersyfikację działalności”

  • RIPH strona główna

    Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oferuje sprzedaż używanych urządzeń i akcesoriów

  • Marsz 5km Dobra ( 16 czerwca 2024r.) – Zaproszenie