Firma świadczy usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych. Realizują zadania w trzech podstawowych obszarach

* Obronność i bezpieczeństwo narodowe, w tym wsparcie samorządów lokalnych i firm w realizacji zadań militarnych , obrony cywilnej, reagowania kryzysowego, a także udział w projektach badawczych w kooperacji z instytucjami naukowymi i uczelniami wyższymi

* Transformacja regionu Śląska, głównie transformacja energetyczna ukierunkowana na rozwój odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych technologii jej magazynowania, przy uwzględnieniu potencjału regionu w zakresie infrastruktury krytycznej oraz wykwalifikowanej kadry pracowniczej, zarządzającej i naukowej

* Doradztwo i szkolenia z zakresu ekspertyz ekonomicznych, księgowości, sprawozdawczości, analizy finansowej, zarządzania i finansów w świetle krajowych i międzynarodowych standardów, oraz konsultacje w zakresie problemów z bieżącym regulowaniem składek i zadłużeniem wobec ZUS. Firma jest w gotowości do udzielenia informacji z zakresu ulg możliwych do zaoferowania przez ZUS w ramach pomocy publicznej oraz świadczenia usług konsultingowych, które pozwolą uniknąć bądź zatrzymać uciążliwe dla przedsiębiorcy działania ze strony Zakładu, takie jak postępowanie egzekucyjne.