Akademia WSB jest akademicką uczelnią wyższą, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora w 4 dyscyplinach naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie, inżynieria lądowa, geodezja i transport. Kształci w 5 lokalizacjach( w siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziałach Zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie) na 24 kierunkach studiów I-go i II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne, realizuje studia Executive MBA oraz Master of Business Administration ( partner kierunku: EY Academy of Business), jest liderem kształceniu podyplomowym ( oferta ponad 100 kierunków podyplomowych), prowadzi szkołę doktorską oraz seminaria doktorskie.