Działalność finansowa w zakresie nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, strategii finansowych oraz zarządzania nadwyżkami, współpraca z instytucjami finansowymi, pomoc w pozyskaniu finansowania, restrukturyzacji zobowiązań bankowych oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.