Handel hurtowy drewnem pochodzenia krajowego i zagranicznego.