Firma Ekologus sp. z o.o. od 1989r. koncentruje się na rynku polskim, wspomagając rozwój instytucji oraz firm różnych branż poprzez: outsourcing ekologiczny, doradztwo prawne i techniczne w obszarze ochrony środowiska, specjalistyczne dokumentacje środowiskowe, pomiary emisji oraz badania środowiska gruntowo-wodnego w akredytowanym laboratorium, podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez specjalistyczne szkolenia, prowadzenie działań naprawczych w przypadku szkody w środowisku (proces remediacji), sprzedaż zestawów awaryjnych i środków technicznych służących do zabezpieczania oraz likwidacji wycieków olejów, ropopochodnych chemikaliów. Od 2019 roku wznowiony i poszerzony został zakres usług, który obejmuje oprócz ochrony środowiska: doradztwo i przeglądy wymagań prawnych i technicznych w zakładach w zakresie BHP i p.poż, specjalistyczne szkolenia BHP dla różnych grup pracowniczych.