Firma realizuje prace inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe w zakresie szeroko rozumianych robót instalacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych (c.o., wod.-kan., gaz, wentylacja). Wykonuje również obiekty infrastruktury technicznej – kotłownie, wymiennikownie, hydrofornie itp.