Jarosław Broda – Prezes Zarządu – z finansami spółek związany od 25 lat: 1) 10 lat (2007-2017) jako wiceprezes zarządu spółki publicznej notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W okresie pełnienia tej funkcji brał udział w przeprowadzeniu dwóch publicznych emisji akcji o łącznej wartości ponad 150 mln zł, uczestniczył w pozyskiwaniu finansowania bankowego dla prowadzonej działalności inwestycyjnej i operacyjnej – łączna wartość uruchomionych kredytów przekroczyła 1,2 mld zł 2) od roku 1999 uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, 3) od roku 2006 uprawnienia biegłego rewidenta 4) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Jarosław Broda obsługuje podmioty gospodarcze od 1999 roku.