Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorców). Świadczy także usługi prawne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym m.in. w zakresie odszkodowań, prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, mieszkaniowego i nieruchomości).