LPW Grupa specjalizuje się w usługach doradczo-inżynierskich dla sektora publicznego i prywatnego.
Wśród wiodących usług LPW jest kompleksowe wspieranie przedsiębiorców w pozyskaniu dotacji unijnych na inwestycje oraz rozwój działalności badawczo-rozwojowej. Wysoka skuteczność naszych ekspertów wynika z wieloletniego doświadczenia, kompetencji oraz specjalistycznej wiedzy. Mówią, że o dotacjach wiemy wszystko! Ponadto pozostałe obszary działalności Grupy LPW to zrównoważona mobilność, projektowanie i nadzór inwestorski, księgowość oraz zamówienia publiczne.