EFL S.A. jest leaderem rynku leasingu w Polsce. Aktualnie działa na terenie województwa śląskiego od 1993 roku. Udziela finansowania inwestycji przedsiębiorcom, firmom MŚiP, jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.