Prodron to inżynier i dealer dronów dla profesjonalistów. Firma szczególnie wspiera bezpieczeństwo osób i obiektów flotą bezzałogowych statków powietrznych. Drony realizują działania prewencyjne oraz szybko dostarczają aktualne dane wizyjne i fotogrametryczne wysokiej rozdzielczości w formie surowej lub w postaci raportu sytuacji, zmian i anomalii.