Firma wykonuje następujące usługi: 1) Ochrona danych osobowych 2) Ochrona przeciwpożarowa 3) Ochrona osób i mienia 4) Ochrona informacji niejawnych 5) Bezpieczeństwo i higiena pracy